Lista Projektów

Najważniejsze projekty realizowane przez WB Consulting Group od 2005 roku to:

1. Audyt Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego – Projekt obejmował wykonanie wieloaspektowej analizy aktualnej sytuacji i potencjału przedsiębiorstwa (marketing, finanse, zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż) w kontekście uwarunkowań środowiska w jakim działa organizacja (Model analizy sektorowej Michaela Portera, Analizy Portfelowe BCG/GE oraz Macierz ADL).

2. Analiza Strategii Organizacji / Koncepcja Nowej Strategii Organizacji – Kompleksowa analiza realizowanych założeń strategicznych organizacji, ich ewaluacja z jednoczesnym zaproponowaniem nowych imperatywów strategicznych wraz z programem realizacji zmian z użyciem narzędzi wspierających (Strategiczna Karta Wyników – Balanced Scorecard, Pętla Zwinności – Agility Loop).

3. Strategia Sprzedaży Nowej Grupy Produktów – Projekt związany z opracowaniem strategii wprowadzenia nowej grupy produktów do sprzedaży. Kompleksowy program uwzględniał współdziałanie działu marketingu, zaopatrzenia, produkcji oraz sprzedaży.

4. Restrukturyzacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego – Kompleksowy projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno - handlowym uwzględniający zasady optymalizujące działalność zaopatrzeniową i produkcyjną oraz aktywizujące działalność sprzedażową z uwzględnieniem krytycznych czynników ryzyka (Cykl Operacyjny, Analiza Rentowności, Analiza Trwałości Relacji z Otoczeniem, Bezpieczeństwo Należności) w prowadzonej działalności.

5. Analiza Optymalizacji Kosztów – Projekt diagnozujący rezerwy w optymalizacji kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwie o profilu produkcyjno – handlowym. Pakiet zaproponowanych zmian uwzględniał listę obszarów oraz działań mających zmniejszyć poziom ponoszonych kosztów przez organizację.

6. Audyt Departamentów Zakupu i Sprzedaży – Analiza zwiększenia synergii działania pracy komórek handlowych w przedsiębiorstwie o profilu handlowym. (koncepcja Lean Management).

7. Analizy Branż – spożywcza; przetwory owocowo – warzywne, dania gotowe, produkty mrożone, techniczna; elektronarzędzia, chemia budowlana, elektroniczne systemy zabezpieczające, usług; gastronomia, doradztwo gospodarcze (diagnoza optymalnych obszarów przewag i celów konkurencyjnych dla poszczególnych organizacji w kontekście uwarunkowań branży).

8. Market Entry Strategy – The project has described opportunities and limitations connected with launching a company’s offer to the Polish market. The analysis has been prepared for the international company operating in the food industry.

9. Positioning Strategy – The analysis has been created for an investor which wanted to compare its products’ portfolio with already available in Poland products launched by the company’s competitors. The analysis has described hypothetical launching strategies for the Polish market (Portfolio / Project Management, 4xP: Product, Price, Promotion, Place).

Dodatkowo WB Consulting Group brało udział w pracach polegających na opracowywaniu i wdrażaniu do zastosowania funkcjonalnych programów działania z następujących obszarów zarządzania organizacjami.

1. Systemy Sprzedaży Promocyjnej (systemy rabatowe, systemy sprzedaży premiowej),
2. Ocena Ryzyka Biznesowego (w oparciu o czynniki ryzyka; finansowe, rynkowe, operacyjne, zasobowe),
3. Pracownicze Systemy Motywacyjne (ocena i zwiększanie efektywności pracy),
4. Systemy Lojalnościowe,
5. Optymalna Prezentacja Oferty Handlowej (pozycjonowanie grup produktowych),
6. Plan Marketingowy,
7. Rekrutacja Pracowników na Kluczowe Stanowiska,
8. Projektowe Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym,
9. Ocena Stanu Finansów Organizacji (w kontekście sprawności organizacyjnej),
10. Negocjacje Handlowe (wsparcie wielu skomplikowanych projektów negocjacyjnych z podmiotami międzynarodowymi /negocjacje prowadzone w języku angielskim/ oraz zintegrowanymi strukturami handlowymi /sieci handlowe/, dostawcami materiałów i usług oraz niezależnymi dystrybutorami w kraju).

Wstęp   |   Lista projektów   |   Zakres współpracy   |   Kontakt
© WB Consluting Group, Webmaster ITB Vega