Wstęp

WB Consulting Group jest przedsiębiorstwem zajmującym się doradztwem biznesowym dla przedsiębiorstw. WB Consulting Group działa na rynku od 2005 roku i na przestrzeni ostatnich lat realizowała liczne projekty których rezultatem było uzyskanie wymiernych korzyści przez zleceniodawców.

Cechą odróżniającą WB Consulting Group spośród innych przedsiębiorstw zajmujących się usługami doradczymi jest indywidualny charakter relacji jaka wiąże zleceniodawcę oraz konsultanta WB Consulting Group.

WB Consulting Group nie prowadzi wielu projektów jednocześnie. Ta zasada pozwala na całkowite poświęcenie się na współpracy ze zleceniodawcą. WB Consulting Group nie pracuje za pomocą wynajętych przedstawicieli często posługujących się wiedzą teoretyczną (konsultacje zewnętrzne są zlecane przez WB Consulting Group do niezależnych podmiotów świadczących specjalistyczne usługi tylko w przypadku wystąpienia takiej konieczności). Osobistym konsultantem zleceniodawcy ze strony WB Consulting Group jest Wojciech Bondara, wieloletni praktyk gospodarczy, absolwent krajowych i zagranicznych szkół biznesu (jako jedyna osoba w Polsce posiadająca dyplom Master of Business Administration uniwersytetu TiasNimbas z Holandii, 2007).

WB Consulting Group zawsze gwarantuje praktyczne podejście do realizowanym wyzwań i dostosowuje przygotowywane podsumowania do indywidualnych potrzeb zleceniodawców.

WB Consulting Group działając wspólnie ze zleceniodawcą:

Największe projekty biznesowe WB Consulting Group realizowało dotychczas dla przedsiębiorstw z branży FMCG oraz dóbr przemysłowych. Dzięki stosowaniu uniwersalnych metod diagnostycznych WB Consulting Group jest gotowe współpracować z każdą organizacją gospodarczą bez względu na branżę, wielkość oraz charakter realizowanej aktywności.

Wstęp   |   Lista projektów   |   Zakres współpracy   |   Kontakt
© WB Consluting Group, Webmaster ITB Vega